Агро Фарм

Агро Фарм

„Компанија Агро Фарм“ или меѓу народот позната како „Фармата на Тони“ е единствената компанија на пазарот која нуди домашно Македонско свежо пиле, одгледано со многу љубов и внимание, хрането со храна од сопствени полиња и заклано во сопствена кланица. Она што од Вас го бараме е да ни дадете можност за соработка и заедно да растеме во поглед на обезбедување здрава храна за Вас и Вашите најмили.

Пиле (1.300кг – 1.800кг)____150 ден/кг
Батак со карабатак__________150 ден/кг
Стек_______________________280ден/кг
Кобилица__________________220 ден/кг
Крилца____________________130 ден/кг
Џигер_____________________ 130 ден/кг
Грпче-Вратче______________ 50 ден/кг

Плаќање може и на рати
во зависност од сумата:
-до 1000 денари на I рата
-до 2000 денари на II рати
-над 2000 денари на III рати