Кроациа Осигурување

CROATIA-01- ЛОГО

Кроациа Осигурување

Почитувани,
Кроациа Осигурување на живот за сите членови на СО на Мепсо АД, овозможи повеќе пакети за осигурување на живот со одредени поволности.
Секој нов осигуреник има можност да користи ваучер за премија во износ од 3.000,00 денари кој може да го подигнете во Вашата работна организација.
Заинтересираните членови за сите информации и пресметки може да се обратат до лицето за контакт:
-Игор Иванов,
Регионален кординатор за управување и развој на застапничка мрежа – 070/311-487
-Сашко Пешевки ,
Директор за унапредување и развој на застапничка мрежа- 070/201-066