Hesennn

ХЕСЕН КОМПАНИИ

Овчо сирење ——– 1кг (290.00 ден)
Пиперка во павлака 1кг,2.3кг,5.5кг (кг.240.00 ден)
Отплата на (три) рати,ратата да не е помала од 500.00 ден