Dejan Ivanoski

Dejan Ivanoski

ПРЕТСЕДАТЕЛ

e-mail: [email protected]
тел: + 389 72 213425

-Претседателот на Синдикалната организација на МЕПСО-Скопје е избран со Одлука бр.

-Претседателот на Синдикалната организација на МЕПСО е истовремено и Претседател на Извршниот Одбор на СО на МЕПСО.