Горан Стојановски

Горан Стојановски

ПРЕТСЕДАТЕЛ

e-mail: [email protected]
тел: + 389 23149 696

-Претседателот на Синдикалната организација на МЕПСО-Скопје е избран со Одлука бр. 0201-1/1 од 14.09.2018

-Претседателот на Синдикалната организација на МЕПСО е истовремено и Претседател на Извршниот Одбор на СО на МЕПСО.