Соопштенија

Соопштение

На  3-та седница на ИО на Синдикалната организација на Оператор на електропреносниот систем на Македонија, Акционерското  друштво за пренос  на електрична енергија и управување со

Повеќе ...