Членови на Надзорен одбор на Со на МЕПСО

Иван Григоријевиќ

Претседател

generic

Гордана Андоновска

Член

Миле Димовски

Член