Членови на Извршен одбор на Синдикалната организација на МЕПСО

1. Горан Стојановски – Претседател
2. Ѓорѓи Јанакиевски – член на извршен одбор
3. Весна Игњатовска – член на извршен одбор
4. Гордана Шопова Кесиќ – член на извршен одбор
5. Сашо Тасевски – член на извршен одбор
6. Весна Герасимовска – член на извршен одбор
7. Дејан Младеновски – член на извршен одбор
8. Александар Боцев – член на извршен одбор
9. Милица Хаџиевска Дејвис – член на извршен одбор
10. Ристе Мицевски – член на извршен одбор
11. Марјан Србиновски – член на извршен одбор
12. Томче Илчевски – член на извршен одбор
13. Зоран Кариланов – член на извршен одбор
14. Дејан Иваноски – член на извршен одбор
15. Марина Недановска – член на извршен одбор
16. Ивана Цеветковска – член на извршен одбор
17. Танер Хаџимустафа – член на извршен одбор