Anëtarët e Këshillit Ekzekutiv të organizatës Sindikale të MEPSO

1. Goran Stojanovski – Kryetar
2. Gjorgji Janakievski – anëtar i këshillit ekzekutiv
3. Vesna Ignjatovska– anëtare e këshillit ekzekutiv
4. Gordana Shopova Kesiq – anëtare e këshillit ekzekutiv
5. Sasho Tasevski – anëtar i këshillit ekzekutiv
6. Vesna Gerasimovska – anëtare e këshillit ekzekutiv
7. Dejan Mlladenovski – anëtar i këshillit ekzekutiv
8. Aleksandar Bocev – anëtar i këshillit ekzekutiv
9. Milica Haxhievska Dejvis – anëtare e këshillit ekzekutiv
10. Rista Micevski – anëtar i këshillit ekzekutiv
11. Marjan Srbinovski – anëtar i këshillit ekzekutiv
12. Tomçe Ilçevski – anëtar i këshillit ekzekutiv
13. Zoran Karilanov – anëtar i këshillit ekzekutiv
14. Dejan Ivanovski – anëtar i këshillit ekzekutiv
15. Marina Nedanovska – anëtare e këshillit ekzekutiv
16. Ivana Cvetkovska – anëtare e këshillit ekzekutiv
17. Taner Haxhimustafa – anëtar i këshillit ekzekutiv