sportm

СПОРТ М

За сите членови на СО на МЕПСО,во сите дуќани низ Републиката
одложено плаќање на 6(шест) месечни рати,
без камата и лимит на рата.