korab

КОРАБ АУТО КОНТРОЛ – КОРАБ ИНС

Технички преглед – 6 (шест) рати
Осигурување и зелен картон – 6 (шест) рати
Ратите се со отплата без камата,а за сите членови на СО на МЕПСО
следуваат разни подароци и гратис перење на возилото.