neptun

НЕПТУН

За сите членови на СО на МЕПСО одложено плаќање до 24 месечни рати.

Согласно правилата на НПТУН и склучениот договор членовите на СО на МЕПСО ќе имаат право на користење на сите попусти што ке бидат предвидени.

Продавачот го утврдува следниот Трошковник  за Камата за одложено плаќање на рати:

Рочност: Каматна стапка:
3 месеци 3%
6 месеци 6%
9 месеци 9%
12 месеци 9%
18 месеци 10,8%
24 месеци 12,6%