Hotel Keops Bitola

ХОТЕЛ – КЕОПС

За сите членови на СО на МЕПСО,за користење
на услугите во Хотел-Кеопс попуст од 10% и отплата
на 3 (три) еднакви рати.