Capital Bank

Capital_banka

Capital Bank

 БЕЗКАМАТНА ПОЗАЈМИЦА – Специјална понуда за членови на Синдикат МЕПСО

Минимален износ:  20.000 денари

Максимален износ: 100.000 денари

Максимален рок на исплата: 20 месеци

Номинална каматна стапка: 0%

За приматели и неприматели на плата во Капитал Банка

За вработени на определено и неопределено работно време

Обезбедување: Без гарант и без солемнизација

 

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Потребна документација: документ за идентификација, заверена потврда за редовен работен однос и административна забрана.

 

Висина на кредитРокКаматaЕднократна провизијаМесечна рата
20.000 мкд10 месеци0,00%1.199 мкд2.000 мкд
30.000 мкд10 месеци0,00%1.699 мкд3.000 мкд
60.000 мкд10 месеци0,00%3.199 мкд6.000 мкд
60.000 мкд12 месеци0,00%3.900 мкд5.000 мкд
100.000 мкд20 месеци0,00%9.900 мкд5.000 мкд