Eliksir

ЕЛИКСИР

За сите членови на СО на МЕПСО,
во дуќаните на ЕЛИКСИР – Парфимерија
понуда на 6(шест) рати без камата, ратата да не е помала од 500.00 денари.