tehno_market

ТЕХНОМАРКЕТ

За сите членови на СО на МЕПСО
во сите дуќани низ Македонија со отплата на :
3(три) месечни рати без камата
6(шест) месечни рати 8% камата
12(дванесет)месечни рати 14% камата
24(дваесет и четири) месечни рати 21% камата