Agro Farm

Agro Farm

„Kompania Agro Farm “ apo siç është e njohur në popull „Ferma e Tonit“ është kompania e vetme në treg e cila ofron zogj të freskët vendor të Maqedonisë, për të cilët përkujdesen me shumë dashuri dhe kujdes, i ushqejnë në fushat e veta dhe i therrin në therrtoret e veta. Ajo që e kërkojmë nga ju është që të na jepni mundësi për bashkëpunim dhe bashkërisht të rritemi në aspekt të sigurimit të ushqimit të shëndetshëm për ju dhe më të dashurit tuaj.

Zogј (1.300kg – 1.800kg)____150 den/kg
Kofshë pule__________150 den/kg
Stek pule_______________________280den/kg
Krahë____________________130 den/kg
Mushkëri_____________________ 130 den/kg
Kurriz- qafëz______________ 50 den/kg

Pagesa mund të bëhet edhe në këste
varësiht nga shuma:
-deri 1000 denarë në I këst
-deri 2000 denarë në II këste
-mbi 2000 denarë në III këste