BANKA QENDRORE KOOPERATIVE

BANKA QENDRORE KOOPERATIVE

Paketi kreditor BESIM(ДОВЕРБА)
Shkalla e interesit prej 5 deri 5.6 ,
Pa garantues dhe pa bartje të rrogës,
afati i pagesës
95 muaj, me shumë maksimale deri 600.000.00 den.
Detajet në linkun: