Fisa

FI – SA KOMERC

Ofertë e prodhimeve të mishit
Pagesa në (tre) këste , kësti të mos jetë më i ulët se 1000.00 den.