Hesennn

HESEN KOMPANII

Djath i dhenve ——– 1kg (290.00 n)
Speca në ajkë 1kg, 2.3kg, 5.5kg (kg. 240.00 den)
Pagesa në (tre) këste, kësti të mos jetë më i ulët se 500.00 den