OPTIKA

,,ICO KOMERC,, – OPTIKA

Asortiment i plotë nga optika
Me pagesë në 3 (tre) këste të barabarta, kësti të mos jetë më i ulët se 500.00 den.
Shitorja gjendet prapa stacionit të autobusave tek TREGU I GJELBËRT – QENDËR