kalonis

KALONIS HAPPY FEMILI

Zbavitje për ditëlindje, ahengje familjare dhe solemnitete të ndryshme –
Deri 10.000.00 den. ————–3 (tre) këste.
Prej 10.000.00 den. deri 15.000.00 den. —4(katër) këste.
Prej 15.000.00 den. deri 20.000.00 den. —5(pesë) këste
Mbi 20.000.00 den. ————————6(gjashtë) këste
Këstet janë me pagesë pa interes