olimpiko

Olipiko DOO Shkup

goma deri 4 këste mujore 20% zbritje
goma deri 6 këste mujore 15% zbritje
goma deri 10 këste mujore 10% zbritje
akumulatorë me çmim të rregullt në 3 këste mujore
Shërbime servisi të cilat i ofron Olimpiko zbritje prej 20% deri 25%
Këstet janë me pagesë pa interes