PLEASURE

PLEASURE

Për të gjithë anëtarët e OS të MEPSO
të gjitha shërbimet në sallonin e  bukurisë PLEASURE
mund të bëhen me pagesë në 
tre këste mujore.

Kësti të mos jetë më i ulët se 500.00 den.