alpina

PRO TREID (ALPINA)

Kashkavall ——– 1kg (420.00 den)
Djath i ngjeshur — 1kg (300.00 den)
Pagesa në (tre) këste, kësti të mos jetë më i ulët se 500.00 den.