Биана Шус

Биана Шус

4 (четири) рати    – без камата
Дуќаните се наоѓаат во Градски трговски центар втори кат и Рамстор Мол
Ратите се со отплата без камата