biana

Biana Shoes

4 (katër) këste – pa interes
Shitoret gjenden katin e dytë të Qendrës Tregtare të Qytetit dhe në Ramstore Mall
Këstet janë me pagesë pa interes