Елем Турс

Елем Турс

За сите членови на СО на МЕПСО попуст 30%
на три месечни рати
Ратите се со отплата без камата

Хотел ,, Славија,, – Попова Шапка
Хотел ,,Попова Шапка,, – Попова Шапка
Хотел ,,Молика – Пелистер
Автокамп ,, Ливадишта,,
Апартмани ,, Св.Стефан,, – Охрид
Планинска Куќа – Маврови Анови
Вила Тиквеш – Стар Дојран