Elem Turs

Elem Turs

Për të gjithë anëtarët e OS të MEPSO zbritje 30%
tre këste mujore
Këstet janë me pagesë pa interes

Hotel “Sllavija”- Kodra e Diellit
Hotel “Popova Shapka” – Kodra e Diellit
Hotel “Molika” – Pelister
Autokamp “Livadishta”
Apartamente “Sv. Stefan” – Ohër
Shtëpia e Alpinistëve – Hanet e Mavrovës
Villa Tikvesh – Dojran i vjetër