ПСС

ПСС

Технички преглед 4 месечни рати
Осигурување и зелен картон 6 месечни рати
Ратите се со отплата без камата